10 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบโครงข่ายเคบิลสายใยแก้วนำแสงชนิด ๑๒ แกน ติดตั้งแขวนเสาภายนอก บริเวณสะพานลอยคนข้ามถนนพระราม ๒ บริเวณทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง (ฝั่งขาล่องใต้)

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบโครงข่ายเคบิลสายใยแก้วนำแสงชนิด ๑๒ แกน ติดตั้งแขวนเสาภายนอก บริเวณสะพานลอยคนข้ามถนนพระราม ๒ บริเวณทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง (ฝั่งขาล่องใต้) ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมแซมปรับปรุงระบบโครงข่ายเคบิลสายใยแก้วนำแสงชนิด ๑๒ แกน ติดตั้งแขวนเสาภายนอก บริเวณสะพานลอยคนข้ามถนนพระราม ๒ บริเวณทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ งาน
 โดยดำเนินการซ่อมสายไฟเบอร์ FTTH Optical Fiber ๒ Cores , ๑๒ Core F.O. Splice Cloure x๒ จำนวน ๑๘๐ เมตร พร้อมค่าบริการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๐๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)