3 มี.ค. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้า จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสินค้า จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ซื้อชุดเครื่องไทยธรรม จำนวน ๙ ชุด, ธูปหอม (ห่อใหญ่) จำนวน ๑ ห่อ และเทียน น้ำหนักขนาด ๑ บาท จำนวน ๑ ห่อ เพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุชานันท์ สิทธิชัยศาสตร์ (ร้านมงคลมาศ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๘๐.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ซื้อพวงมาลัยดอกไม้สด จำนวน ๙ พวง และดอกไม้สด จำนวน ๒ กรรม เพื่อใช้ในพิธีศาสนา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวินัย กลิ่นสุคนธ์ (ร้านจุ๋มจิ๋ม) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)