15 ก.พ. 66 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ รายการ (ตามรายการแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ

                    ๑. ใบตัดเหล็ก ขนาด ๔ นิ้ว (อย่างดี) ยี่ห้อ makita จำนวน ๒๐ ใบ  
                    ๒. ใบขัดเหล็กกระดาษทรายซ้อน ขนาด ๔ นิ้ว หลังอ่อน ยี่ห้อ SUMO จำนวน ๑๐ ใบ  
                    ๓. ใบขัดเหล็กอย่างหนา ยี่ห้อ SUMO จำนวน ๑๒ ใบ  
                    ๔. โครงเหล็กตัดเหล็ก พร้อมใบตัดเหล็ก ขนาด ๑๒ นิ้ว ยี่ห้อ SOLO จำนวน ๑ ชุด  
                    ๕. เชือกหูกระบอก ขนาด ๓ มม. จำนวน ๖ ม้วน (ม้วน/กิโลกรัม) 
                    ๖. ตะปู ๓ นิ้ว ขนาด ๓*๑๐ มม. แบบผอม จำนวน ๑ กล่อง (๑๘ กิโลกรัม)  
                    ๗. ตะปู ๔ นิ้ว ขนาด ๔*๗ มม. จำนวน ๕ กิโลกรัม  
                    ๘. ตะปู ๒ นิ้ว ขนาด ๒*๑๓ มม. จำนวน ๑ กล่อง (๑๘ กิโลกรัม)  
                    ๙. ตะปู ๑.๕ นิ้ว ขนาด ๑๔ มม. จำนวน ๕ กิโลกรัม  
                    ๑๐. ข้อต่อตรง PB dia ขนาด ๕๐*๑๕๐ มม. จำนวน ๑๒ ตัว  
                    ๑๑. กาวทาท่อ PVC ขนาด ๒๕๐ กรัม จำนวน ๓ กระป๋อง  
                    ๑๒. คีมปากจระเข้ ขนาด ๘ นิ้ว ยี่ห้อ Hafele จำนวน ๒ ตัว  
                    ๑๓. สีสเปรย์ สีแดง จำนวน ๑๒ กระป๋อง  
             ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จริงใจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)