20 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ

                   ๑.  หมึกพิมพ์ - สีดำ HP CN๐๕๓AA ๙๓๒XL เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น HP Office ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๐-๐๐๑๒ (งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้) จำนน ๓ ตลับ  
                    ๒. หมึกพิมพ์ Fuji Xerox CT๒๐๑๙๓๗ รุ่น P๓๕๕d เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น DoucuPrint P๓๕๕d รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๑-๐๐๑๓ (งานพัสดุและทรัพย์สินฯ) จำนวน ๓ ตลับ  
                    ๓. Extrenal ฮาร์ดไดรฟ์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกสำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาดความจุ 2 TB
(งานการเงินและบัญชีฯ) จำนวน ๑ อัน  
                ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง