14 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้สำหรับเครื่องตัดหญ้า และเครื่องเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้สำหรับเครื่องตัดหญ้า และเครื่องเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้สำหรับเครื่องตัดหญ้า และเครื่องเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

                    ๑. ใบมีดตัดหญ้า (ชนิดอย่างดี) ยี่ห้อโรบิน จำนวน ๑๐ ชุด (๓ ใบ/ชุด)  
                    ๒. จานใบมีดตัดหญ้าตัดเกรดเอ สีดำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๙.๕ นิ้ว จำนวน ๕ ใบ  
                    ๓. ตะไบเหล็ก ยี่ห้ออินเดีย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑ นิ้ว จำนวน ๖ อัน 
                    ๔. สกรูหัวเหลี่ยมดำตัดหญ้า (หัว + แหวน) (๖ ตัว/ชุด) จำนวน ๒๔ ชุด  
                    ๕. บูชไม้หางยาว ขนาด ๖ หุน ยาว ๖ นิ้ว จำนวน ๑๒ อัน  
                    ๖. ใบจักรเรือ ยี่ห้อ 3K ขนาด ๘.๕ นิ้ว จำนวน ๑๐ อัน 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จริงใจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๙๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง