10-6-65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์บันทึกข้อมูล Harddisk ๓.๕ ๔TB cache ๒๕๖MB เพื่อใช้สำหรับซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในเครื่องบันทึกข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รหัสพัสดุ ๔๙๕/๑-๖๐-๐๐๐๑ จำนวน ๒ ลูก พร้อมบริการเปลี่ยนและตรวจเช็คระบบ

                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์บันทึกข้อมูล Harddisk ๓.๕ ๔TB cache ๒๕๖MB เพื่อใช้สำหรับซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในเครื่องบันทึกข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รหัสพัสดุ ๔๙๕/๑-๖๐-๐๐๐๑ จำนวน ๒ ลูก พร้อมบริการเปลี่ยนและตรวจเช็คระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บันทึกข้อมูล Seagate Skyhawk Harddisk 3.5" 4TB cache 256MB บันทึกได้
๑๕ วัน สำหรับใช้กับเครื่องบันทึกข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รหัสพัสดุ ๔๙๕/๑-๖๐-๐๐๐๐๑ จำนวน
๒ ลูก พร้อมบริการเปลี่ยนและตรวจเช็คระบบ สำหรับซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โพลีเวิร์ค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง