2 มิ.ย. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ สำหรับซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองรางทับแถบฝั่งซ้ายและฝั่งขวา จำนวน ๕๐๔ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ สำหรับซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองรางทับแถบฝั่งซ้ายและฝั่งขวา จำนวน ๕๐๔ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หินคลุก พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ สำหรับซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองรางทับแถบฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หมู่ที่ ๔ จำนวน ๕๐๔ ลบ.ม. จำนวน ๕๐๔ ลูกบาศก์เมตร(๑ ลูกบาศก์เมตร) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองการช่าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง