การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ของ อบต.แพรกหนามแดง

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยประชาชนสามารถชำระภาษีได้ใน 3 ช่องทาง ได้แก่ 
(1) การชำระ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน และ
(3) ผ่านธนาคาร เคาน์เตอร์ ATM อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ผ่าน e-payment ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง