10 ก.พ. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ สำหรับเรือตัดวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ สำหรับเรือตัดวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ สำหรับเรือตัดวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ (กองช่าง) จำนวน ๙ รายการ พร้อมค่าบริการ (รายละเอียดตามที่กำหนด) จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                    ๑. เปลี่ยนเพลาเชื่อมกลึง พร้อมเฟือง จำนวน ๑ ชุด  
                    ๒. เปลี่ยนลูกปืน จำนวน ๒ ตลับ  
                    ๓. เปลี่ยนซิลกันน้ำมัน จำนวน ๑ ตัว  
                    ๔. เปลี่ยนโซ่ พร้อมข้อต่อ จำนวน ๒ ชุด  
                    ๕. เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๒ แกลอน 
                    ๖. เปลี่ยนน๊อตแข็ง พร้อมหัวล๊อก จำนวน ๑๒ ตัว  
                    ๗. เปลี่ยนหัวน๊อต ขนาด 1" ขนิดแข็ง จำนวน ๒ หัว  
                    ๘. เปลี่ยนไตเปอร์หน้าแปลนจับใบตัด จำนวน ๑ ชุด 
                    ๙. ค่าบริการตรวจเช็คประกอบ - ตัดเชื่อม จำนวน ๑ งาน  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายฉัตรชัย คลังศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๐.๐๐ บาท (เก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง