3 ก.พ. 65 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ ซม. จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำตรายางประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ ซม. จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดทำตรายางประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ ซม. จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง ใหม่ จำนวน ๑ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๐.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง