30 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบตัดวัชพืช (เหล็กหนาขนาดไม่น้อยกว่า ๙ มม.) ตีขึ้นรูปจากเหล็กแข็ง เพื่อใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดวัชพืชท้ายเรือฟันวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ จำนวน ๑ ชุด (๔ ใบ) พร้อมเจาะรู ตามแบบที่กำหนด

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำใบตัดวัชพืช (เหล็กหนาขนาดไม่น้อยกว่า ๙ มม.) ตีขึ้นรูปจากเหล็กแข็ง เพื่อใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดวัชพืชท้ายเรือฟันวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ จำนวน ๑ ชุด (๔ ใบ) พร้อมเจาะรู ตามแบบที่กำหนด และพร้อมน๊อต ขนาด ๑๒ มม. จำนวน ๑ ชุด (๑๒ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างจัดทำใบตัดวัชพืช เหล็กหนาขนาดไม่น้อยกว่า ๙ มม. (ตีขึ้นรูปจากเหล็กแข็ง) ตามแบบที่กำหนด โดยความยาวของใบมีดไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. ความกว้างของด้ามยึดน๊อตไม่น้อย กว่า ๖ ซม. ความหนาของด้ามยึดน๊อตหนาไม่น้อยกว่า ๑ ซม. จำนวน ๑ ชุด (๔ ใบ) พร้อมน๊อตยึดใบมีด ขนาด ๑๒ มม. จำนวน ๑ ชุด (๑๒ ตัว) พร้อมเจาะรู และติดตั้งบริเวณท้ายเรือตัดวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ จำนวน ๑ งาน
 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายฉัตรชัย คลังศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง