1 ธ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ สำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ สำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) สำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๗ รายการ (ตามท้าย) จำนวน ๑ โครงการ

                   ๑.  เบรกเกอร์ ขนาด ๖๓ แอมป์ ๒ สาย (มี มอก.) จำนวน ๔ ตัว  
                   ๒.  หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๓๖ วัตต์ (มี มอก.) จำนวน ๓๐๐ หลอด  
                   ๓.  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ (หัว-ท้าย) (มี มอก.) จำนวน ๕๐ อัน  
                   ๔.  แม็กเนติกส์ ขนาด ๓๐ แอมป์ ๒ สาย (มี มอก.) จำนวน ๔ ตัว  
                   ๕.  หลอดแสงจันทร์ ขนาด ๕๐๐ วัตต์ (มี มอก.) จำนวน ๖ ดวง  
                    ๖.  สวิทซ์แสงแดด ขนาด ๓ แอมป์ (มี มอก.) จำนวน ๑๒ ตัว  

                    ๗.  สตาร์ทเตอร์ จำนวน ๔๐๐ ตัว  
                    ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รุ่งเรืองการไฟฟ้า (2017) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๑๘๔.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง