ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.แพรกหนามแดง

ศูนยฺ์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.แพรกหนามแดง ได้ดำเนินการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.3/1) เรียบร้อยแล้ว ณ ที่ทำการ อบต.แพรกหนามแดง และสถานที่ที่เป็นหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้าน จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง