ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนาแดง)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแรกหนามแดงจึงขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ให้ประชาชนรับทราบ รายละเอียดตามลิ้ง หรือตามไฟล์ ที่แนบมานี้ https://itas.nacc.go.th/report/rpt0201?year=2021&departmentId=6682&isPrint=True  

 

 
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง