7 ก.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ดังนี้

                    ๑. กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๔๐ รีม  
                    ๒.  เทปผ้า ขนาด ๑.๕ นิ้ว (คละสี) จำนวน ๓ ม้วน  
                    ๓.  เทปใส ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ม้วน  
                    ๔.  เทปใส ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ม้วน 
                    ๕.  ปากกาเมจิกด้ามลาย (สีแดง-น้ำเงิน-ดำ) จำนวน ๓ แท่ง  
                    ๖.  กรรไกรตัดกระดาษ ขนาด ๗ นิ้ว จำนวน ๒ อัน  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๓๓.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง