6 ก.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ (ตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

                    ๑.  หมึกพิมพ์ OKI B๔๓๒ (สีดำ) (ขนาด ๗,๐๐๐ แผ่น) จำนวน ๒ ตลับ  
                    ๒.  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีดำ) จำนวน ๒ ตลับ  
                    ๓.  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีฟ้า) จำนวน ๒ ตลับ  
                    ๔.  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีเหลือง) จำนวน ๑ ตลับ  
                    ๕.  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีชมพู)  จำนวน  ๓  ตลับ 
                    ๖.  Flash Drive Sandisk ขนาด ๖๔GB จำนวน ๒ อัน  
                    ๗.  ฮาร์ดดิสก์ภายน้อก WD ขนาดบรรจุ 1TB จำนวน ๑ อัน ๆ 
                    ๘.  เม้าส์ไร้สาย ระยะการเชื่อมต่ไร้สายไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ ตัว  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๖๒๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง