6 ก.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน (สนง.ปลัด) จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน

                - กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ (สีขาว) ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๓๐ รีม 
                - ธงชาติไทย ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม. จำนวน ๑๒ ผืน
                - ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม.  จำนวน ๑๒ ผืน
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีสุวรรณ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๕๐.๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง