ประชาสัมพันธ์ รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำคู่มือ “รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายควบคุมอาคาร” ในการจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2564 เพื่อมอบให้กับประชาชนและใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้ทุกภาคส่วน เกิดความรู้ ความเข้าใจกฎหมายดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามลิ้ง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377QR Code
อบต.แพรกหนามแดง