31 พ.ค. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๑ คน ๆ ละ ๒๔ กล่อง ๆ ละ ๗ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               นมพร้อมดืม U.H.T (ชนิดกล่อง) ขนาด ๒๐๐ มิลลิตร จำนวน ๓,๖๒๔ กล่อง/box 
สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๑๓๙ คน  และเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๑๒ คน จากการประมวลผลระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)