21 เม.ย. 64 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ (สำนักงานปลัดฯ) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ (สำนักงานปลัดฯ) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ จำนวน ๑๒ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน 
(รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ใบอ้างอิง QO๖๘-๒๑๐๔-๐๒๔๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) ดังนี้
                    - ตรวจเช็คระยะ ๙๐๐๐๐ กิโลเมตร จำนวน ๑ งาน    
                    - ตรวจเช็คชุดดุมล้อหน้าการเปลี่ยน (ข้างเดียว) จำนวน ๑ งาน
                    - ตรวจเช็คสายพาน พร้อมปรับตั้ง จำนวน ๑ งาน
                    - ตรวจเช็คใบยางปัดน้ำฝน พร้อมการเปลี่ยน จำนวน ๑ งาน
                    - เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง จำนวน ๑ อัน
                    - เปลี่ยนอัดจารบี จำนวน ๑ งาน
                    - เปลี่ยนชุดยางใบปัดน้ำฝน จำนวน ๑ คู่
                    - เปลี่ยนประเก็น จำนวน ๑ ชุด
                    - เปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าตัวใน จำนวน ๒ ชุด
                    - เปลี่ยนซีลล้อหน้า จำนวน ๒ ชุด
                    - เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล ๑๐W๓๐ ขนาด ๖ ลิตร จำนวน ๑ แกลลอน
                    - เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล ๑๐W๓๐ ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑ แกลลอน                
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๖๖.๓๗ บาท (เจ็ดพันสองร้อยหกสิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง