ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 9,805,707 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563
 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยพยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง