ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 2

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหนามแดงและ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) จะดำเนินการฉีดพ่นหมากควัน และใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะขังตามบ้านเรือนของประชาชนในเขตตำบลแพรกหนามแดง (ครั้งที่2) ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 ถึง23 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา08.30-10.30 น. จึงขอความร่วมมือมายังประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดงทุกท่าน โปรดให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดำเนินการพ่นหมอกควันและใส่มรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในครั้งนี้ด้วย

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง