อบต.แพรกหนามแดงดำเนินการจัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยภายในพื้นที่และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม

อบต.แพรกหนามแดงดำเนินการจัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะไปติดตั้งตามจุดที่มีการทิ้งขยะนอกภาชนะรองรับขยะไว้ให้ เพื่อการดูแลรักษาความสะอาดของถนน ที่สาธารณะ รวมถึงคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในตำบลแพรกหนามแดงaltaltalt

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง