26 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเบลท์และอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับยกเรือตัดฟันวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ จำนน ๒ ชุด พร้อมตัดเชื่อมทำหูคล้องบริเวณเรือตัดฟันวัชพืช จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อสายเบลท์และอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับยกเรือตัดฟันวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ จำนน ๒ ชุด พร้อมตัดเชื่อมทำหูคล้องบริเวณเรือตัดฟันวัชพืช จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สายเบลท์และอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับยกเรือตัดฟันวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ จำนน ๒ ชุด พร้อมตัดเชื่อมทำหูคล้องบริเวณเรือตัดฟันวัชพืช จำนวน ๔ จุด จำนวน ๒ ชุด  ดังนี้

               -  สายเบลท์ ความยาว ๔ เมตร หนา ๕๐ มิลลิเมตร รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตัน จำนวน ๒ เส้น
               -  สเกลเหล็ก หนา ๔ หุน จำนวน ๕ ตัว
               -  พร้อมตัดเชื่อหูคล้องบริเวณเรือตัดวัชพืช จำนวน ๔ จุด โดยใช้เหล็กหนา
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายฉัตรชัย คลังศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง