หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)