23 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) ประเภทนมกล่องยูเอชที (เพิ่มเติม)

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) ประเภทนมกล่องยูเอชที (เพิ่มเติม) สำหรับเด็กนักเรียนเข้าเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้รับนมในระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔๔ วัน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓๐๘ กล่อง จำนวน ๓๐๘ กล่องเล็ก  ดังนี้

               - สำหรับเด็กเล็กฯ สังกัดศพด.ต.แพรกหนามแดง จำนวน ๕ คน ๆ ละ ๔๔ วัน รวมทั้งสิ้น ๒๒๐ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๗๒๐.๔๐ บาท 
               - สำหรับเด็กนักเรียน รร.บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๔๔ วัน รวมทั้งสิ้น ๘๘ กล่อง ๆ ละ ๗.๘๒ บาท รวมเป็นเงิน ๖๘๘.๑๖ บาท
              ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๘.๕๖ บาท (สองพันสี่ร้อยแปดบาทห้าสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง