19 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านหน้าต่างแบบทึบแสง ป้องกันแสงแดด (UV) ชนิดรางตัวเอ็ม สำหรับติดตั้งบริเวณหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อผ้าม่านหน้าต่างแบบทึบแสง ป้องกันแสงแดด (UV) ชนิดรางตัวเอ็ม สำหรับติดตั้งบริเวณหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ผ้าม่านหน้าต่างแบบทึบแสง ป้องกันแสงแดด (UV) ชนิดรางตัวเอ็ม สามารถถอซักทำความสะอาดได้ สำหรับติดตั้งบริเวณหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๙ จุด จำนวน ๑ งาน เป็น
ผ้าม่านหน้าต่างแบบทึบแสง ป้องกันแสงแดด (ยูวี) ไม่น้อยกว่า ๘๐% ชนิดรางตัว M สีฟ้า เบอร์ RVR๖-๓ ดังนี้

          ๑.  ผ้าม่านหน้าต่างขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ซม.  จำนวน  ๒  ชุด

          ๒.  ผ้าม่านหน้าต่างขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ซม.  จำนวน  ๕  ชุด

          ๓.  ผ้าม่านหน้าต่างขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม.  จำนวน  ๒  ชุด

          ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ณัฐ สิงห์บุรีเทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง