การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

องค์การบริหารส่วตำบลแพรกหนามแดง โดยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2563alt

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)