7 พ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ) ของกองการศึกษาฯ เพื่อใช้ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ) ของกองการศึกษาฯ เพื่อใช้ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์ ชนิดความดันคงที่ จำนวน ๑ เครื่อง ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น WP-๒๕๕R ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แสงวณิชค้าวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง