แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ

ด้วยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เป็นระยะเวลา 30 วัน พร้อมทั้งได้จัดส่งบัญชีรายการดังกล่าวให้กับผู้เสียภาษีแต่รายละทราบถึงรายการทรัพย์สินของท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และได้ประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.แพรกหนามแดง
#หากผู้เสียภาษีรายใดตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
#ให้สามารถเขียนคำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้
ตามแบบฟอร์ม ดังนี้
(1) คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
(2) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม ตามรายการด้านล่างนี้)
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง