4 ก.พ. 63 - ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานพัสดุการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง แดง ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง กำหนด โดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะยานพาหนะและขนส่ง ตามคำสั่ง อบต.แพรกหนามแดง ที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เป็นรถยนต์กระบะสำเร็จรูป ประกอบสำเร็จจากโรงงาน ๔ ประตูยกสูง ๔x๒ รุ่น ๒.๒L XLT เกียร์อัตโนมัติ ๖ สปีด ยี่ห้อฟอร์ด เรนเจอร์ สีดำ กับ บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นจำนวนเงิน  767,800 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน โดยผู้ขายจะต้องส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

                   บัดนี้  บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด ผู้ขาย ได้ทำหนังสือแจ้งนัดหมายขอส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 รายละเอียดตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563  โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทำการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวพร้อมกัน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอเชิญผู้ที่สนใจไปดูผลการตรวจรับพัสดุดังกล่าว ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยพยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง