22 ม.ค. 63 - ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง กำหนด โดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะยานพาหนะและขนส่ง ตามคำสั่ง อบต.แพรกหนามแดง ที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เป็นรถยนต์กระบะสำเร็จรูป ประกอบสำเร็จจากโรงงาน ๔ ประตูยกสูง ๔x๒ รุ่น ๒.๒L XLT เกียร์อัตโนมัติ ๖ สปีด ยี่ห้อฟอร์ด เรนเจอร์ สีดำ กับ บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นจำนวนเงิน  767,800 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน โดยผู้ขายจะต้องส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  (รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาฯ แนบท้าย)

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการดังกล่าว หากพบเห็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายหรือการปฏิบัติงานของผู้ขายทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายแก่ประชาชน ขอให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงทราบโดยตรง หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๗-๒๐๖๙-๗๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ๖๗๕๐๓๐๖@dla.go.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง