ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อบต.แพรกหนามแดง ขอเผยแพร่ประกาศ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องทราบ เกี่ยวกับ ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องการรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 v - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องการรับฟังความคิดเห็นการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถแสดงความคิดเห็นของมาตรฐานผ่านช่องทางต่อไปนี้ 1.เว็บไซด์ของสำนักงาน (www.tisi.go.th) ในหัวข้อประกาศมาตรฐานบังคับ 2. เว็บไซด์กลางของภาครัฐ (www.lawamendment.go.th) ในหัวข้อร่างกฎหมายอยู่ระหว่างพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรม 3. https://1th.me/phjX1 และ https://forms.gle/uGvjWj4wEbgkiHGj9 หรือทำหนังสือถึงสำนักงานภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมานี้

Attachments:
Download this file (doc02052720200120104850.pdf)doc02052720200120104850.pdf[ ]836 Kb
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยพยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง