14 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จำนวน ๓๐๐ เล่ม (๔๔ หน้ารวมปก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จำนวน ๓๐๐ เล่ม (๔๔ หน้ารวมปก) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วารสารประชาสัมพันธ์ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จำนวน ๔๔ หน้ารวมปก เนื่อในกระดาษอาร์ต ๑๒๐ แกรม และปกกระดาษอาร์ต ๒๖๐ แกรม อาบยูวี เข้าเล่มมุงหลังคา (รายละเอียดตามข้อความและรูปแบบที่กำหนด) จำนวน ๓๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยพยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง