7 ม.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่อบริการจัดเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่อบริการจัดเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ประกอบอาหารคาว ประเภทก๋วยจั๊บ พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (น้ำอัดลม - น้ำหวาน) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชุด จำนวน ๑๐๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางมณฑา ชูโชติ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ขนมปังโดนัท จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชิ้น จำนวน ๑๐๐ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางมณฑา ชูโชติ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง