20 ธ.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗ ชุด สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗ ชุด สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗ ชุด (ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย กาแฟร้อน จำนวน ๑ แก้ว, น้ำดื่ม จำนวน ๑ แก้ว และขนมปังคละไส้คละรส จำนวน ๑ ชิ้น) จำนวน ๒๗ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุพัตรา สนองค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๕.๐๐ บาท (หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง