20 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด ตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-4374 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 002-55-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-4374 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 002-55-0002 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

                   1.  ค่าแรงเจียรจานดิสเบรกหน้า ทำความสะอาดเบรกหน้า พร้อมประกอบ – ใส่  จำนวน 2 ลูก  

                   2.  ค่าแรงถอดเช็คเบรกหลัง ซ้าย/ขวา พร้อมถอดประกอบ – ใส่  จำนวน  2  ล้อ  

                   3.  เปลี่ยนน้ำมันเบรก 0.5 ลิตร (เติมน้ำมันเบรก) จำนวน 1 กระป๋อง  

                   4.  เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน ขนาด 22 นิ้ว เกี่ยวกลาง  จำนวน 1 ใบ  

                   5.  เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน ขนาด 18 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ  

                   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายก้องเกียรติ เชาว์นิธิ (อู่เพื่อนยนต์)  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,754.80 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น  ค่าขนส่ง   ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง