9 ส.ค. 62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               หมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ดังนี้

               (๑)  หมึกพิมพ์ OKI B๔๓๒ (สีดำ)                   จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๔,๒๕๐ บาท
               (๒)  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีดำ)             จำนวน  ๗  ตลับ ๆ ละ ๑,๖๕๐ บาท
               (๓)  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีฟ้า)             จำนวน  ๕  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท
               (๔)  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีเหลือง)         จำนวน  ๕  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท
               (๕)  หมึกพิมพ์ OKI C ๓๐๑ dn (สีชมพู)           จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท        
               (๖)  หมึกพิมพ์ ๑๕A                                   จำนวน  ๓  ตลับ ๆ ละ ๓,๓๕๐ บาท
               ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๗๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยอัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศวันนี้QR Code
อบต.แพรกหนามแดง