สาส์นจากนายก อบต.แพรกหนามแดง ปี 2562

นายทวีป อมศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน) ได้แสดงเจตนารมณ์และให้คำมั่นต่อพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแพรกหนามแดง จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)