ประชาสัมพันธ์การรับบัตรสวัสดิการภาครัฐ

ประกาศ สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงเดือน สิงหาคม - กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้ส่วนกลางได้นำส่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณา

มาให้ทีมไทยนิยม และ AO ระดับตำบลแจกจ่ายให้ประชาชนแล้ว โดยสามารถรับได้ที่ อบต.แพรกหนามแดง ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

โดยให้มารับด้วยตนเอง กรณีที่ไม่สามารถมารับได้ให้นำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารมาให้ครบถ้วน

ทั้งนี้สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลแพรกหนามแดงจะลงพื้นที่ให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 - 25 มกราคม 2562

จนกว่าจะครบทุกราย  โดยหากผู้ใดไม่ประสงค์รับบัตร หรือไม่พบอยู่ในพื่นที่จะต้องนำส่งคืนบัตรให้ส่วนกลางในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้แนบแบบมอบอำนาจมาพร้อมนี้แล้ว

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง