หัวหน้าส่วนราชการ อบต.แพรกหนามแดงปลัดอบต.

นายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377


นางสาวธนพร  พรหมมี
นักทรัพยากรบุคคล
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
 

นายพงษ์ศักดิ์  แก้วสนิท
ผู้อำนวยการกองช่าง
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)

นายพงษ์ศักดิ์  แก้วสนิท
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

พ.จ.ท.เทพชัย   ยมจินดา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


พ.จ.ท.เทพชัย   ยมจินดา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377


QR Code
อบต.แพรกหนามแดง