หัวหน้าส่วนราชการ อบต.แพรกหนามแดง
นายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377
 

นายเกียรติดำรงค์  วันจันทร์
นิติกร
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
081-0177154
 


นายพงษ์ศักดิ์  แก้วสนิท
ผู้อำนวยการกองช่าง
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)
089-0885498


นายพงษ์ศักดิ์  แก้วสนิท
ผู้อำนวยการกองช่าง
089-0885498
 

พ.จ.ท.เทพชัย   ยมจินดา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
087-7988994


พ.จ.ท.เทพชัย   ยมจินดา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)
087-7988994
 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง