ให้ผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์มาดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ อบต.แพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซึ่งมีอาชีพประกอบกิจการค้าขายที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์มาจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งได้ประกาศเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา และกรมธุรกิจการค้าได้เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว ประชาชนซึ่งมีการประกอบกิจการที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชยกิจ พึงต้องรู้ และปฏิบัติตาม

Attachments:
Access this URL (http://www.dbd.go.th/download/data_srevice/1_3.pdf)1_3.pdf[ ]39 Kb