การจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส

อบต.แพรกหนามแดง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอสทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย