20 ม.ค. 63 - พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

Attachments:
Download this file (Scan0012.pdf)Scan0012.pdf[ ]1099 Kb