ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงท่อน้ำประปาสายเลียบคลองผีหลอกและคลองกองเจ็ด (ฝั่งน้ำเค็ม) หมู่ที่ ๕ , 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม