สัญญาต่าง ๆ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 เลขที่โครงการ (e-GP) 60107231404 (31-10-60-) อบต.แพรกหนามแดง 187
62 เลขที่โครงการ (e-GP) 60107068816 (10-10-61) อบต.แพรกหนามแดง 208
63 เลขที่โครงการ (e-GP) 60107062678 (9-10-60) อบต.แพรกหนามแดง 195
64 เลขที่โครงการ (e-GP) 60097284872 (29-9-60) อบต.แพรกหนามแดง 201
65 เลขที่โครงการ (e-GP) 60097185733 (2-10-60) อบต.แพรกหนามแดง 215
66 เลขที่โครงการ (e-GP) 60085009030 (19-10-60) อบต.แพรกหนามแดง 201
67 31 ต.ค. 60 - สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 2/2561 (จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี งปม. 2561 (ภาคเรียนที่ 2/2560) อบต.แพรกหนามแดง 5268
68 19 ต.ค. 60 - สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ 1/2561 (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงฯ) อบต.แพรกหนามแดง 1749
69 2 ต.ค. 60 - สัญญาจ้าง เลขที่ 1/2661 (จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ) อบต.แพรกหนามแดง 3234
70 25 ก.ย. 60 - สัญญาจ้าง เลขที่ 9/2560 (โครงการปรับปรุงท่อน้ำประปาสายเลียบคลองผีหลอก หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 335
71 23 พ.ค. 60 - สัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/2560 (จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบฯ) อบต.แพรกหนามแดง 766
72 11 พ.ค. 60 - สัญญาจ้าง เลขที่ 8/2560 (โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 249
73 11 พ.ค. 60 - สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2560 (โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 231
74 11 พ.ค. 60 - สัญญาจ้าง เลขที่ 6/2560 (โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบนคันคลอง หมู่ที่ 1, 2, 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 271
75 11 พ.ค. 60 - สัญญาซื้อขาย เลขที่ 2/2560 (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560) อบต.แพรกหนามแดง 1106
76 18 เม.ย. 60 - สัญญาจ้าง เลขที่ 5/2560 (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปลายคลอง ส่งน้ำชลประทาน สาย 1L-2R-19L-1R หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 236
77 10 เม.ย. 60 - สัญญาจ้าง เลขที่ 4/2560 (โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเลียบถนนสายโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 233
78 16 ธ.ค. 59 - สัญญาจ้าง เลขที่ 3/2560 (โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนเลียบคลองชลประทาน สาย 2L-2R-19L-1R หมู่ที่ 3 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 220
79 29 ต.ค. 59 - สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2560 (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภาคเรียนที่ 2/2559) อบต.แพรกหนามแดง 246
80 18 ต.ค. 59 - สัญญาจ้าง เลขที่ 2/2560 (โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ภายในเขตตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม) อบต.แพรกหนามแดง 234

หน้า 4 จาก 5

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)