รายชื่อผู้ชนะ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
741 27 ธ.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนน้ำยาดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 118
742 21 ธ.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 298
743 21 ธ.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพัสดุพร้อมติดตั้ง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 112
744 21 ธ.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งก้อน (สำหรับแช่น้ำดื่ม) และน้ำดื่ม (ชนิดถัง) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 120
745 21 ธ.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุต่าง ๆ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 109
746 21 ธ.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 110
747 18 ธ.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบถังน้ำประปา (ข้างวัดเจริญรัตนาราม) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 164
748 8 ธ.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 179
749 30 พ.ย. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งก้อน โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 109
750 30 พ.ย. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็งก้อน โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 115
751 30 พ.ย. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 107
752 30 พ.ย. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ตามโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 101
753 17 พ.ย. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 157
754 17 พ.ย. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางประทับ เพื่อใช้ในส่วนราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 166
755 10 พ.ย. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบรรทุกแบบท้ายลาด ระวางบรรทุกไม่น้อยกว่า 8 ตัน เพื่อใช้สำหรับขนย้ายรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค – 120 สมุทรสงคราม เพื่อปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 182
756 6 พ.ย. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-1290 สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ 002-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 128
757 31 ต.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จำนวน ๑๔๐ วัน) (ภาคเรียนที่ ๒๒๕๖๐) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 176
758 25 ต.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบรรทุกแบบท้ายลาด ระวางบรรทุกไม่น้อยกว่า 8 ตัน เพื่อใช้สำหรับขนย้ายรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค – 120 สมุทรสงคราม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ในการปฏิบัติในเขตพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 113
759 16 ต.ค. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า รหัสพัสดุ 018-60-0001 หมายเลขทะเบียน กต – 120 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อบต.แพรกหนามแดง 190
760 12 ต.ค. 60 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย (Outdoor Fixed Network Camera) องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)) อบต.แพรกหนามแดง 314

หน้า 38 จาก 39

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง