กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนสาธารณสุขฯ -
2 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน้ำแข็ง พ.ศ.2558 ส่วนสาธารณสุขฯ 3
3 แจ้งรายชื่อประชาชนที่ได้ทำการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง ส่วนสาธารณสุขฯ 49
4 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง ส่วนสาธารณสุขฯ 7
5 รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 สำนักงานปลัด 19
6 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนสาธารณสุขฯ 29
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ส่วนสาธารณสุขฯ 45
8 ข่าวประชาสัมพันธ์จากอบตแพรกหนามแดง ส่วนสาธารณสุขฯ 40
9 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ที่106/2563 ส่วนสาธารณสุขฯ 31
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหหนามแดง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ส่วนสาธารณสุขฯ 28

หน้า 1 จาก 3

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377QR Code
อบต.แพรกหนามแดง