โครงการศึกษาดูงาน "สร้างอนาคตไทย 2020"

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดงนำประชาชนในพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง
เข้าร่วมศึกษาดูงานและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่อ "สร้างอนาคตไทย 2020"
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 
 alt  alt
 alt  alt
 alt  alt
 alt  alt
 alt  alt

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยนายพิเชฐ  จันทร์จำรัส
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.แพรกหนามแดง
086-7616377QR Code
อบต.แพรกหนามแดง