แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.2555-2557)แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)


alt

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

บริการประชาชนหน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ


พยากรณ์อากาศ


แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทยโทร. 081-5879637QR Code
อบต.แพรกหนามแดง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)